Aleardi, Aleardo

Text hesla

Aleardi, Aleardo, vlastným menom Gaetano Maria Aleardi, 14. 11. 1812 Verona – 17. 7. 1878 tamže — taliansky básnik. Účastník revolučného hnutia 1848 – 49 v Ríme, neskôr v Benátkach, 1852 a 1859 väznený Rakúšanmi, poslanec zjednoteného parlamentu, neskôr senátor. V básnickej tvorbe pokračoval v tradícii U. Foscola, inšpiroval sa témami začiatku 19. stor., ako sú vlasť, láska a sociálne podmienky. Básne vyšli v zbierke Spevy (Canti, 1860) napísanej voľným jedenásťslabičným veršom, inšpirované sú talianskymi dejinami (Talianske morské a obchodné mestá, Le città italiane marinare e commercianti) a prehistóriou (Vrch Circello, Il monte Circello, Prvé dejiny, Le prime storie).

Zverejnené v auguste 1999.

Aleardi, Aleardo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aleardi-aleardo