Alcoy

Text hesla

Alcoy [-koj] — mesto v juhovýchodnom Španielsku v autonómnej oblasti Valencia v provincii Alicante na rieke Serpis; 60-tis. obyvateľov (2016). Založené 1256. Predstavovalo dôležité centrum textilného priemyslu (1590 malo 140 tkáčskych dielní). R. 1800 tam bola postavená Kráľovská textilná továreň, pri ktorej bola založená prvá španielska priemyselná škola. Priemysel textilný, zlievarenský, strojársky, papiernický (cigaretový papier), mydlársky. Konečná stanica na železničnej trati Barcelona – Valencia – Alicante. Zachovaná oslava dňa sv. Juraja, patróna mesta, je veľkou turistickou atrakciou.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 19. septembra 2016.

Alcoy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alcoy