alcántarský rád

Text hesla

alcántarský rád [-kan-] — jeden z troch španielskych náboženských a vojenských rytierskych rádov. Založený 1156 bratmi Suerom a Gómezom Fernándezovcami Barrientosovcami a ďalšími rytiermi zo Salamancy na obranu proti Arabom. Spočiatku nazývaný Rád svätého Juliána de Pereiro, 1177 potvrdený pápežom Alexandrom III., od 1218 názov Alcántara podľa rovnomenného mesta, svojho nového sídla získaného darom od veľmajstra calatravského rádu, ktorý ho dostal 1213 od kráľa Alfonza IX. V období 1183 – 1492 stálo na čele rádu 38 veľmajstrov, posledný zložil 1492 svoj úrad do rúk Ferdinanda II. Katolíckeho a odvtedy hodnosť veľmajstra prináležala španielskym kráľom. R. 1546 bol zrušený celibát, 1808 rád sekularizovaný. Zrušený republikánmi 1872, obnovený 1874 Alfonzom XII. ako rád za zásluhy.

Zverejnené v auguste 1999.

Alcántarský rád [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alcantarsky-rad