alcabala

Text hesla

alcabala [-kaba-; arab. > špan.] — daň z predaja a výmeny tovaru a nehnuteľností zavedená 1342 kastílskym kráľom Alfonzom XI. Zákonodarcom. Vyberala sa v celom Španielsku v rozsahu 5 – 14 % ceny tovaru. Jej výška spôsobila úpadok v Kastílii, jej zavedenie v Nizozemsku (→ Holland; od 1516 súčasť Španielska) prispelo k protišpanielskej Nizozemskej revolúcii. Počas napoleonských vojen 1808 zrušená, 1814 obnovená, 1845 definitívne zrušená. V latinskoamerických kolóniách zavedená v 16. stor. vo výške 2 a neskôr 6 %. Posledná alcabala bola zavedená v nezávislom Peru 1891 na predaj koky.

Text hesla

alcabala [-kaba-; arab. > špan.] — daň z predaja a výmeny tovaru a nehnuteľností zavedená 1342 kastílskym kráľom Alfonzom XI. Zákonodarcom. Vyberala sa v celom Španielsku v rozsahu 5 – 14 % ceny tovaru. Jej výška spôsobila úpadok v Kastílii, jej zavedenie v Nizozemsku (→ Holland; od 1516 súčasť Španielska) prispelo k protišpanielskej Nizozemskej revolúcii. Počas napoleonských vojen 1808 zrušená, 1814 obnovená, 1845 definitívne zrušená. V latinskoamerických kolóniách zavedená v 16. stor. vo výške 2 a neskôr 6 %. Posledná alcabala bola zavedená v nezávislom Peru 1891 na predaj koky.

Zverejnené v auguste 1999.

Alcabala [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alcabala