Albret

Text hesla

Albret — navarrský kráľovský rod nazvaný podľa rovnomenného hradu v Gaskonsku, ktorý patril zakladateľovi rodu Amanieuovi d’Albret (†asi 1060). V 11. – 13. stor. rod vytvoril panstvo na juh od Bordeaux. V storočnej vojne spočiatku podporoval anglických kráľov, potom prešiel na stranu Francúzska. R. 1484 získal sobášmi Navarrské kráľovstvo (→ Navarra), Béarn a Foix, 1525 Alençon a Armagnac. Členovia rodu boli hugenoti, najvýznamnejší bol neskorší francúzsky kráľ Henrich IV.

Zverejnené v auguste 1999.

Albret [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albret