Albrecht Meklenburský

Text hesla

Albrecht Meklenburský, okolo 1340 – 31. 3. 1412 kláštor Doberan — švédsky kráľ (1364 – 88), meklenburský vojvoda. Vo svojej politike zvýhodňoval hanzové mestá a severonemeckú šľachtu. To viedlo k odporu švédskych stavov, ktoré preto obmedzili jeho právomoci. Opozícia presadila voľbu dánskej a nórskej kráľovnej Margaréty I. a neobľúbený Albrecht Meklenburský bol v bitke pri Åsle 1388 porazený a zajatý. Z väzenia bol prepustený až 1395, keď sa vzdal nárokov na švédsky trón.

Zverejnené v auguste 1999.

Albrecht Meklenburský [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albrecht-meklenbursky