alboráda

Text hesla

alboráda [špan.] —

1. v španielskej hudbe typ rannej piesne (ranné stretnutie) hranej na dulciane (španielsky druh hoboja) a malom bubne. Názov odvodený pravdepodobne od alby;

2. hudobný útvar španielskeho pôvodu, ktorý použili napríklad N. Rimskij-Korsakov v Španielskom capricciu a M. Ravel v klavírnom cykle Zrkadlá (Alborada del gracioso).

Zverejnené v auguste 1999.

Alboráda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alborada