Albizziovci

Text hesla

Albizziovci [-cci-] (Albizzi) — taliansky šľachtický rod doložený 1199. V 13. – 15. stor. zastávali Albizziovci vo Florencii ako vodcovia guelfov najvyššie hodnosti, dostali sa na špičku oligarchických rodín, bojovali o moc s Mediciovcami. Významní predstavitelia: Pietro, ? Florencia – 23. 12. 1379 tamže — vládol ako člen triumvirátu 1372 – 78, zvrhnutý a zavraždený ghibellinmi; Maso, 1343 Florencia – 2. 10. 1417 tamže — vládol vo Florencii od 1382, otec Rinalda; pripojil Arezzo (1384), Pisu (1406) a Cortonu (1410). Podporoval vedu a umenie; Rinaldo, 1370 Florencia – 1442 Ancona — syn Masa, vládol od 1429. Bojoval s milánskym vojvodom (1423 – 26) a s mestom Lucca (1430 – 33). R. 1433 vyhnal z mesta Cosima (Vecchia) Mediciho, ktorý sa však 1434 vrátil a donútil ho i so synom opustiť Florenciu.

Zverejnené v auguste 1999.

Albizziovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albizziovci