Albión

Text hesla

Albión — historický názov Anglicka, staré pomenovanie Britských ostrovov (podľa white land = biela krajina, lat. albus = biely). Básnické označenie Anglicka (od Alban); doložené zo stredoveku.

Zverejnené v auguste 1999.

Albión [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albion