Albertova línia

Text hesla

Albertova línia — opevnená línia medzi riekami Mása a Šelda, najvýznamnejšie obranné postavenie belgických ozbrojených síl pred 2. svet. vojnou. Mala znemožniť prienik nepriateľských vojsk do belgického vnútrozemia zo severových. smeru, Nemci ju však prelomili hneď na začiatku svojej ofenzívy do záp. Európy v máji 1940.

Zverejnené v auguste 1999.

Albertova línia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albertova-linia