Albertiho bas

Text hesla

Albertiho bas — klavírna technika sprievodného hlasu založeného na figuratívnom opakovaní rozložených akordov. Objavuje sa od 18. stor. v klavírnej hudbe. Nazvaná podľa talianskeho speváka, čembalistu a skladateľa Domenica Albertiho (*1710, †1740), ktorý ju údajne použil ako prvý.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. novembra 2017.

Albertiho bas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albertiho-bas