Alberich II.

Text hesla

Alberich II., ? – 31. 8. 954 — rímsky patricij, senátor a knieža (od 932; po zvrhnutí Huga Provensalského), syn Albericha I. a Marozie. Podporoval clunyjské hnutie. Jeho syn Octavian sa stal 955 pápežom (→ Ján XII.).

Zverejnené v auguste 1999.

Alberich II. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alberich-ii