Alberich I.

Text hesla

Alberich I., ? – po 917 — markgróf z Camerina (od 899), spoletský vojvoda (od 897; zavraždil Guida IV.). R. 915 zvíťazil pri Carigliane nad Arabmi, spojenec vodcu rímskej šľachty Teofylakta, ktorého dcéru Maroziu si vzal za manželku.

Zverejnené v auguste 1999.

Alberich I. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alberich-i