Alberich

Text hesla

Alberich, sv., ? – 16. 1. 1109 Cîteaux — opát kláštora v Cîteaux, ktorý založil 1098 s opátom Róbertom z Molesme a spolu s ním ho až do smrti viedol. Spoluzakladateľ mužskej a ženskej rehole cisterciánov. V diele Pravidlá pre mníchov cisterciánov... (Instituta Monachorum Cisterciensium...) sa venoval formulovaniu a upresňovaniu zásad rehoľného života.

Zverejnené v auguste 1999.

Alberich [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alberich