Alajská kotlina

Text hesla

Alajská kotlina — medzihorská kotlina v Kirgizsku tiahnuca sa zo západu na východ medzi Alajským chrbtom a Zaalajským chrbtom; rozloha 1 700 km2, dĺžka 150 km, šírka 8 – 25 km. Jej ploché dno budované riečnymi a svahovými uloženinami sa dvíha z 2 240 m n. m. na západe do 3 536 m n. m. na východe (priesmyk Tomurun). Územím preteká rieka Kyzylsu s prítokmi, pozdĺž ktorej, najmä v záp. časti, prevláda závlahové poľnohospodárstvo, veľké plochy tvoria pasienky s dominantným chovom koní, oviec a jakov. Stromy v Alajskej kotline nerastú, z drevín sa vyskytujú len borievkové porasty.

Zverejnené v auguste 1999.

Alajská kotlina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alajska-kotlina