Aľabiev, Alexandr Alexandrovič

Text hesla

Aľabiev, Alexandr Alexandrovič, 15. 8. 1787 Toboľsk – 6. 3. 1851 Moskva — ruský skladateľ. Ako účastník hnutia dekabristov väznený, od 1828 vo vyhnanstve na Sibíri. Od konca 30. rokov 19. storočia žil a tvoril v Moskve. Jeden z najvýznamnejších ruských autorov romancí (vyše 150, z nich Slávik, 1826, známy aj z Lisztovej klavírnej transkripcie). Autor opier (Mesačná noc, 1822) a singspielov (Dedinský filozof, 1823), komorných diel a prvej ruskej symfónie pre dychový orchester (1830).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. októbra 2017.

Aľabiev, Alexandr Alexandrovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alabiev-alexandr-alexandrovic