Ala-Arča

Text hesla

Ala-Arča — národný park v Kirgizsku v Kirgizskom chrbte 40 km od Biškeku; vyhlásený 1976, rozloha 194 km2. Hornaté územie sa rozkladá pozdĺž rieky Ala-Arča vo výškach 1 500 – 4 875 m n. m. Zmiešané lesy prechádzajú vo vyšších nadmorských výškach do jedľových s výskytom borievky, nad nimi alpínske lúky, najvyššie oblasti sú zaľadnené; územie má 20 väčších i menších ľadovcov. V národnom parku žijú srnec, svišť, sup, vzácne sa vyskytujúci leopard škvrnitý a i. Obľúbená turistická oblasť vyhľadávaná turistami, horolezcami a lyžiarmi a vzhľadom na blízkosť hlavného mesta obľúbené miesto víkendových piknikov.

Zverejnené v auguste 1999.

Ala-Arča [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ala-arca