al-Khubar

Text hesla

al-Khubar [chu-], oficiálny prepis al-Khobar, tradičný prepis al-Chubar, al-Chobar — prístavné mesto vo východnej časti Saudskej Arábie vo Východnej provincii na brehu Perzského zálivu juhovýchodne od Dammánu; 455-tis. obyvateľov (2010). Významný ropný a menší rybársky (lov rýb a perlorodiek) prístav. Dôležité stredisko petrochemického priemyslu; cez mesto vedie ropovod z ropného poľa Dammán do Bahrajnu. Stredisko obchodu a remesiel. Až do objavenia ropy (30. roky 20. stor.) malá osada rybárov a lovcov perál. Prvý lodný terminál tam 1938 postavila ropná spoločnosť California-Arabian Standard Oil Company (dnes Saudi Aramco). Jeho dominantou je diaľničný Most kráľa Fahda (1986) vedúci do Bahrajnu, predstavujúci 25 km dlhý systém viaduktov a mostov.

Text hesla

al-Khubar [chu-], oficiálny prepis al-Khobar, tradičný prepis al-Chubar, al-Chobar — prístavné mesto vo východnej časti Saudskej Arábie vo Východnej provincii na brehu Perzského zálivu juhovýchodne od Dammánu; 455-tis. obyvateľov (2010). Významný ropný a menší rybársky (lov rýb a perlorodiek) prístav. Dôležité stredisko petrochemického priemyslu; cez mesto vedie ropovod z ropného poľa Dammán do Bahrajnu. Stredisko obchodu a remesiel. Až do objavenia ropy (30. roky 20. stor.) malá osada rybárov a lovcov perál. Prvý lodný terminál tam 1938 postavila ropná spoločnosť California-Arabian Standard Oil Company (dnes Saudi Aramco). Jeho dominantou je diaľničný Most kráľa Fahda (1986) vedúci do Bahrajnu, predstavujúci 25 km dlhý systém viaduktov a mostov.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 21. decembra 2016.

citácia

Al-Khubar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/al-khubar