al-Kámišlí

Text hesla

al-Kámišlí, Al-Qámishlí — mesto v severových. Sýrii v provincii al-Hasaka na náhornej rovine al-Džazíra na hranici s Tureckom; 101-tis. obyvateľov (2011). Tradičný drevársky (píla), textilný a cementársky priemysel, 80 km vých. od mesta ložiská ropy (ťažba od 1968). Obchodné stredisko úrodnej umelo zavlažovanej poľnohospodárskej oblasti (pestovanie bavlníka, pšenice). Železničný a cestný priechod do Turecka, železničný uzol, medzinárodné letisko. Mesto bolo založené 1926, rozvíjať sa začalo v 60. rokoch 20. stor. po objavení ropných ložísk. Obývané príslušníkmi viacerých etnických skupín (Arabmi, Arménmi, Asýrčanmi, Kurdmi a i.) a vierovyznaní. Viackrát tam vypukli kurdské nepokoje (2004 – 05).

Text hesla

al-Kámišlí, Al-Qámishlí — mesto v severových. Sýrii v provincii al-Hasaka na náhornej rovine al-Džazíra na hranici s Tureckom; 101-tis. obyvateľov (2011). Tradičný drevársky (píla), textilný a cementársky priemysel, 80 km vých. od mesta ložiská ropy (ťažba od 1968). Obchodné stredisko úrodnej umelo zavlažovanej poľnohospodárskej oblasti (pestovanie bavlníka, pšenice). Železničný a cestný priechod do Turecka, železničný uzol, medzinárodné letisko. Mesto bolo založené 1926, rozvíjať sa začalo v 60. rokoch 20. stor. po objavení ropných ložísk. Obývané príslušníkmi viacerých etnických skupín (Arabmi, Arménmi, Asýrčanmi, Kurdmi a i.) a vierovyznaní. Viackrát tam vypukli kurdské nepokoje (2004 – 05).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 21. decembra 2016.

citácia

Al-Kámišlí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/al-kamisli