al-Kalkašandí, Šiháb ad-Dín

Text hesla

al-Kalkašandí, Šiháb ad-Dín Abú al-’Abbás Ahmad bin ’Alí, 1355 Kalkašanda – 1418 — arabský učenec a literát. Pôsobil ako sekretár u mamlúkov v Egypte, okrem administratívy sa však venoval aj próze a poézii. Spomedzi jeho diel vyniká rozsiahly viaczväzkový spis encyklopedického charakteru Svetlo ranného úsvitu pre slabozrakého v umení administratívneho slohu (Subh al-a’šá’fí siná’at al-inšá’, 1412), v ktorom sa okrem rozsiahleho poučenia o literatúre, jej poslaní a tvorbe mnohých spisovateľov nachádza aj výklad o histórii a geografii Egypta, Sýrie a i. krajín i o politickom a administratívnom zriadení Egypta, ako aj opis rôznych aspektov kancelárskej praxe a pravidiel diplomatickej korešpondencie. Zaoberal sa aj arabskou genealógiou napr. v diele Najväčšie želanie poznania arabskej genealógie (Nihájat al-arab fí ma’rifat ansáb al-’Arab), ktorého jadro tvorí abecedný slovník arabských kmeňov.

Text hesla

al-Kalkašandí, Šiháb ad-Dín Abú al-’Abbás Ahmad bin ’Alí, 1355 Kalkašanda – 1418 — arabský učenec a literát. Pôsobil ako sekretár u mamlúkov v Egypte, okrem administratívy sa však venoval aj próze a poézii. Spomedzi jeho diel vyniká rozsiahly viaczväzkový spis encyklopedického charakteru Svetlo ranného úsvitu pre slabozrakého v umení administratívneho slohu (Subh al-a’šá’fí siná’at al-inšá’, 1412), v ktorom sa okrem rozsiahleho poučenia o literatúre, jej poslaní a tvorbe mnohých spisovateľov nachádza aj výklad o histórii a geografii Egypta, Sýrie a i. krajín i o politickom a administratívnom zriadení Egypta, ako aj opis rôznych aspektov kancelárskej praxe a pravidiel diplomatickej korešpondencie. Zaoberal sa aj arabskou genealógiou napr. v diele Najväčšie želanie poznania arabskej genealógie (Nihájat al-arab fí ma’rifat ansáb al-’Arab), ktorého jadro tvorí abecedný slovník arabských kmeňov.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Al-Kalkašandí, Šiháb ad-Dín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/al-kalkasandi-sihab-ad-din