al-Džáhiz

Text hesla

al-Džáhiz, vlastným menom Abú Usmán Amr ibn Bakr, asi 775 Basra – 868 tamže — prvý veľký arabský prozaik. Autor údajne vyše 200 najmä polemických diel zameraných na ideologické dokazovanie rovnoprávnosti arabského a nearabského obyvateľstva, čerpajúcich predovšetkým z arabských a gréckych tradícií, ako sú napr. Kniha lakomcov (Kitáb al-Buchalá; čes. 1975) a Kniha o zvieratách (Kitáb al-hajaván).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 13. augusta 2018.

Al-Džáhiz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/al-dzahiz