akcentová notácia

Text hesla

akcentová notácia — jednoduché notačné systémy na zaznamenávanie melodických figúr používaných pri bohoslužobnom prednese sakrálnych textov. Najdôležitejšie typy akcentovej notácie sú sýrska, hebrejská (známe už okolo 900 pred n. l.), byzantská (ekfonetická notácia) a latinská (používala sa v kombinácii s neumami). Akcentová notácia je predchodkyňou neskorších notácií aj nášho súčasného hudobného písma.

Zverejnené v auguste 1999.

Akcentová notácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akcentova-notacia