Ajn Džálút

Text hesla

Ajn Džálút — osada v juž. Palestíne, dejisko bitky mamlúkov s mongolskými nájazdníkmi. Mamlúcky sultán Bajbars tam 1260 porazil Mongolov, čím zastavil mongolskú vlnu postupujúcu do Stredomoria a zároveň otvoril mamlúkom cestu do Sýrie a Palestíny, ktoré sa potom stali súčasťou ich ríše.

Zverejnené v auguste 1999.

Ajn Džálút [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ajn-dzalut