Áizal

Text hesla

Áizal, Áízawl — mesto v severových. Indii, hlavné mesto členského štátu Mizorám; 293-tis. obyv. (2011). Leží v horskej oblasti (900 m n. m.). Nábytkársky a textilný priemysel (využitie a spracovanie tradičných surovín – dreva, bambusu a bavlny).

Zverejnené v auguste 1999.

Áizal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aizal