Aix-en-Provence Festival

Text hesla

Aix-en-Provence Festival [eks an -vans], plný názov Le Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence — jeden z najvýznamnejších francúzskych hudobných festivalov, člen Medzinárodnej asociácie európskych festivalov. Vznikol 1948, koná sa každoročne v letných mesiacoch v architektonicky vzácnom prostredí v Aix-en-Provence. Dramaturgickú dominantu festivalu tvoria operné predstavenia, oratóriá, koncerty špičkových zahraničných orchestrov, recitály a štýlovo vyhranené vokálne a komorné koncerty. Ťažisko tvorí hudba W. A. Mozarta, R. Straussa, ako aj C. Debussyho, M. Ravela a ďalších francúzskych (H. Sauguet, H. Barraud, F. Poulenc a i.) a iných autorov rôznych štýlových období vrátane súčasnej hudby.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 27. septembra 2017.

Aix-en-Provence Festival [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aix-en-provence-festival