Aïr

Text hesla

Aïr, Azbine — kryštalicko-vulkanický horský masív na juhu Sahary na území štátu Niger juhových. od pohoria Ahaggar. Silne rozrušený, početné vádí. Najvyšší vrch Gréboun, 2 012 m n. m. Horské púšťové podnebie. ObyvateliaTuaregovia sa živia chovom dobytka a poľnohospodárstvom v oázach. Najvýznamnejšie sídlo Agadez. Ložiská medi, uránu a olova. Prírodná rezervácia.

Zverejnené v auguste 1999.

Aïr [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/air-0