Aiolova harfa

Text hesla

Aiolova harfa — strunový hudobný nástroj. Na plochej ozvučnej skrini má 6 – 12 rovnako ladených strún; rozoznieva ich prúd vzduchu.

Zverejnené v auguste 1999.

Aiolova harfa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aiolova-harfa