Aim, Vojtěch Bořivoj

Text hesla

Aim, Vojtěch Bořivoj, 13. 4. 1886 Rovné, okres Litoměřice – 10. 9. 1972 Praha — český skladateľ a zbormajster. Študoval hru na organe, klavíri a filozofiu, v skladbe žiak V. Nováka. R. 1935 – 47 profesor na konzervatóriu v Prahe. Vynikol ako zbormajster zborov Hlahol v Tábore a Typografia v Prahe. Venoval sa najmä vokálnej tvorbe: cyklus piesní Ecce homo (1946), zbory Z časů válečných (1915), Člověk (1934), Ad astra (1938) a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. januára 2017.

Aim, Vojtěch Bořivoj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aim-vojtech-borivoj