aidovka

Text hesla

aidovka — druh rovnej, nezakrivenej trúbky s jedným alebo s troma ventilmi. Vyrába sa v ladení H alebo As. Vznikla na návrh G. Verdiho pre operu Aida (odtiaľ názov). Má lesklý slávnostný fanfárový zvuk.

Zverejnené v auguste 1999.

Aidovka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aidovka