Ahmadnagar

Text hesla

Ahmadnagar, Ahmednagar — mesto v západnej Indii v členskom štáte Maháraštra na náhornej plošine pri okraji pohoria Západný Ghát; 380-tis. obyvateľov (2011). Obchodné stredisko umelo zavlažovanej poľnohospodárskej oblasti (pestovanie bavlníka, obilnín, cukrovej trstiny). Stredisko spracovania bavlny, cukru a koží, ako aj tradičnej indickej medicíny – ajurvédy.

Mesto bolo založené v 15. stor., v rokoch 1490 – 1633 bolo sídelným mestom moslimského sultanátu Nizámšáhovcov.

Stavebné pamiatky: hrobka Salábat Chána II. (16. stor.).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 2. augusta 2016.

Ahmadnagar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ahmadnagar