aguti

Text hesla

aguti [indiánske jazyky > špan.] — jednotný názov rodov Dasyprocta, Agouti a Myoprocta z triedy cicavce (Mammalia), rad hlodavce (Rodentia), čeľaď agutiovité.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 22. decembra 2017.

Aguti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aguti