aerofóny

Popis ilustrácie

Schéma vstupu vzduchového prúdu rozoznievajúceho (a) hranové, (b) jazýčkové, (c) nátrubkové aerofóny

Text hesla

aerofóny [gr.] — hudobné nástroje, ktorých tón vzniká chvením vzduchového stĺpca v trubici dychového nástroja. Zvyčajne sa delia na hranové (pikola, flauta, okarína, syrinx a niektoré organové registre), jazýčkové (klarinet, saxofón, hoboj, anglický roh, fagot) a nátrubkové (trúbka, krídlovka, trombón, lesný roh, tuba.).

Zverejnené v auguste 1999.

Aerofóny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aerofony