Adžmér

Text hesla

Adžmér, angl. Ajmer — mesto v severozáp. Indii v členskom štáte Radžastan; 551-tis. obyvateľov (2011). Významné priemyselné centrum, priemysel strojársky, potravinársky, textilný, obuvnícky. Obchodné stredisko (obchod so soľou, textilnými a poľnohospodárskymi produktmi) ležiace na dôležitých železničných a cestných ťahoch.

Založené v 11. stor., od 12. stor. hlavné mesto štátu Rádžputi, neskôr moslimské centrum. Architektonické pamiatky: mešita, Akbarov palác.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 2. augusta 2016.

Adžmér [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adzmer