Adkinsov katalyzátor

Text hesla

Adkinsov katalyzátor — oxid meďnato-chromitý 2 CuO · Cr2O3. Hnedočierny prášok, ktorý sa pripravuje zmiešaním roztoku dusičnanu meďnatého Cu(NO3)2 a dusičnanu bárnatého Ba(NO3)2 s vodným roztokom dichrómanu sodného Na2Cr2O7 a amoniaku. Výborný katalyzátor hydrogenácie aldehydov, ketónov a esterov na alkoholy. Jeho aktivita sa dá zvýšiť zahrievaním vo vodíkovej atmosfére na 100 °C alebo niekoľkohodinovým zahrievaním vo vriacom cyklohexanole. Má široké využitie v chemickom priemysle. Nazvaný podľa Homera Burtona Adkinsa (*1892, †1949).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. apríla 2017.

Adkinsov katalyzátor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adkinsov-katalyzator