Achundzáde, Mirza Fathalí

Text hesla

Achundzáde, Mirza Fathalí, rus. Mirza Fatali Achundov, 12. 7. 1812 Nucha, dnes Šeki – 10. 3. 1878 Tiflis, dnes Tbilisi — azerbajdžanský spisovateľ, dramatik, filozof a verejný činiteľ. Ako tlmočník v ruských službách mal možnosť bližšie poznať ruskú a európsku kultúru. Propagátor spojenectva s Ruskom. Svoje názory vyjadril vo filozoficko-politickom traktáte podľa vzoru Perzských listov Ch. de Montesquieuho. Ako filozof obhajoval materializmus a ateizmus, vystupoval proti despotizmu a fanatizmu. Usiloval sa dosiahnuť reformu arabského písma.

Hoci sa literárnej tvorbe venoval len 7 rokov, jeho diela, najmä 6 komédií, výrazne posunuli vývin azerbajdžanskej literatúry. Novela Oklamané hviezdy (Aldamyš kevakib, 1857) predznamenala vznik modernej azerbajdžanskej prózy, uvedenie komédie Hadži Kara v Baku 1873 sa pokladá za vznik azerbajdžanského divadla. Svojím prínosom do rozvoja duchovného života v Azerbajdžane presiahol 19. stor.

Zverejnené v auguste 1999.

Achundzáde, Mirza Fathalí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/achundzade-mirza-fathali