Zobraziť kategórie Skryť kategórie

Kategórie

Vyhľadávanie podľa kategórií: literatúra – Ázia - azerbajdžanská literatúra

Zobrazené heslá 1 – 3 z celkového počtu 3 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

Achundzáde, Mirza Fathalí

Achundzáde, Mirza Fathalí, rus. Mirza Fatali Achundov, 12. 7. 1812 Nucha, dnes Šeki – 10. 3. 1878 Tiflis, dnes Tbilisi — azerbajdžanský spisovateľ, dramatik, filozof a verejný činiteľ. Ako tlmočník v ruských službách mal možnosť bližšie poznať ruskú a európsku kultúru. Propagátor spojenectva s Ruskom. Svoje názory vyjadril vo filozoficko-politickom traktáte podľa vzoru Perzských listov Ch. de Montesquieuho. Ako filozof obhajoval materializmus a ateizmus, vystupoval proti despotizmu a fanatizmu. Usiloval sa dosiahnuť reformu arabského písma.

Hoci sa literárnej tvorbe venoval len 7 rokov, jeho diela, najmä 6 komédií, výrazne posunuli vývin azerbajdžanskej literatúry. Novela Oklamané hviezdy (Aldamyš kevakib, 1857) predznamenala vznik modernej azerbajdžanskej prózy, uvedenie komédie Hadži Kara v Baku 1873 sa pokladá za vznik azerbajdžanského divadla. Svojím prínosom do rozvoja duchovného života v Azerbajdžane presiahol 19. stor.

Anar

Anar, vlastným menom Rasulogly Rzajev, 14. 3. 1938 Baku — azerbajdžanský prozaik a dramatik. Debutoval zbierkou poviedok a noviel V očakávaní sviatku (1963) založených na metóde psychologickej analýzy. Z neskorších prác vyniká román Šieste poschodie päťposchodového domu (1981). Písal aj divadelné hry a filmové scenáre.