Achnaton

Text hesla

Achnaton, Hymnus na Atona — staroegyptské literárne dielo asi z polovice 14. stor. pred n. l., najznámejší zo staroegyptských hymnov, patrí medzi najlepšie výtvory egyptskej poézie. Jeho autorom je pravdepodobne kráľ Amenhotep IV. (Achnaton; → Amenhotep). Hymnus opisuje základné vlastnosti božstva Atona menami ďalších bohov, ale neobsahuje o nich iné zmienky. Predstavuje pomerne najdôslednejšiu monoteistickú koncepciu Blízkeho východu (s výnimkou Izraela). Vyniká množstvom pôsobivých lyrických obrazov a jednoduchou stavbou.

Zverejnené v auguste 1999.

Achnaton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/achnaton-0