strojová brzda

Text hesla

strojová brzda, strojová brzdová sústava — brzdová sústava, pri ktorej sa prítlačná sila trecích prvkov dosiahne pomocnou energiou, vodič (resp. obsluha stroja) iba riadi prívod energie.

Zverejnené 30. apríla 2024.

Strojová brzda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/strojova-brzda