samočinná brzda

Text hesla

samočinná brzda, automatická brzda, samočinná brzdová sústava — brzdová sústava, ktorá bez zásahu obsluhy brzdí, prípadne úplne zastaví stroj, zariadenie alebo dopravný prostriedok, ak sa splní niektorá z vopred stanovených podmienok (môže ich byť aj viac, napr. prekročenie dovolenej rýchlosti, výpadok elektrického prúdu, porušenie potrubia, odtrhnutie závesných lán, zasiahnutie obsluhy do nebezpečného priestoru stroja, priblíženie sa ku koncu dráhy alebo k iným objektom a pod.). Brzda sa označuje ako samočinná aj v tom prípade, ak ju môže popri jej automatickej činnosti ovládať aj obsluha.

Z princípu činnosti nepriamočinných bŕzd vyplýva, že pri prerušení, príp. pri obmedzení prívodu energie sa samočinne zabrzdia (sú samočinnými brzdami), preto sú predpísané pri zdvíhacích strojoch alebo pri súpravách vozidiel. Použitím vhodného (prevažne elektronického) riadiaceho systému možno ako samočinné brzdy použiť tak priamočinné, ako aj nepriamočinné brzdy. Príkladom automatického ovládania priamočinnej brzdy je automatický brzdný zásah sústavy na reguláciu odstupu (adaptívny tempomat, ACC, angl. adaptive cruise control) osobných áut pri nebezpečnom priblížení sa k vozidlu jazdiaceho pred ním. Automatické ovládanie nepriamočinnej brzdy je napr. samočinné zabrzdenie vlaku vlakovým zabezpečovacím zariadením pri nerešpektovaní signálu stoj rušňovodičom.

Zverejnené 21. októbra 2023.

Vojtek, L. Samočinná brzda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/samocinna-brzda