Robbia, Andrea della

Popis ilustrácie

Andrea della Robbia: Ukrižovanie, františkánsky konvent v La Verna, 1475

Text hesla

Robbia, Andrea della, 20. 10. 1435 Florencia – 4. 8. 1525 tamže — taliansky renesančný sochár a keramikár, synovec Luccu della Robbiu, otec Giovanniho della Robbiu. Vyučil sa v rodinnej sochárskej a keramikárskej dielni, ktorá patrila k najúspešnejším sochárskym ateliérom vo Florencii (→ Lucca della Robbia), v roku 1458 vstúpil do cechu sochárov a kamenárov vo Florencii a v 70. rokoch 15. stor. prevzal vedenie rodinnej dielne, kde sa už od polovice 15. stor. podieľal na zákazkách. Zdokonalil technológiu vytvárania terakotových sôch a reliéfov pomocou foriem, čo umožnilo väčšiu produkciu, využíval väčšiu farebnú škálu glazúr a zaviedol výrobu rozmerných oltárnych retabul i kruhových medailónov (tond) zložených z viacerých kusov. K jeho najvýznamnejším dielam patria Madona architektov (1475), Busta chlapca (okolo 1475), séria reliéfov pre františkánsky konvent v La Verna (napr. Zvestovanie, 1475), tondá na fasáde Ospedale degli Innocenti vo Florencii (okolo 1490), Stretnutie sv. Františka a sv. Dominika, séria tond v Ospedale di San Paolo vo Florencii (1493 – 95) a i. Štýlovo nadviazal na tvorbu Luccu della Robbiu, ale jeho diela sa vyznačujú expresívnym výrazom a citovou angažovanosťou postáv, živou farebnosťou i naturalisticky stvárneným detailom. Po jeho smrti prevzali rodinnú dielňu jeho synovia Giovanni della Robbia, Girolamo della Robbia a Lucca della Robbia mladší.

Zverejnené 15. februára 2024.

Robbia, Andrea della [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/robbia-andrea-della