pylón

Popis ilustrácie

Pylón, zľava visutého mosta, zaveseného mosta, extradosového mosta, zdvíhacieho mosta a transbordéra

Popis ilustrácie

Schémy vedenia nosných lán cez pylóny pri visutom moste, zavesenom moste a extradosovom moste.

Popis ilustrácie

Priečny rez geometrie pylóna a) tvar kosoštvorca,b) A – tvar, c) tvar obráteného Y a d) H – tvar

Text hesla

pylón — samostatná vežová konštrukcia alebo nadstavba mostného piliera siahajúca nad mostovku, ktorá podopiera nosnú konštrukciu mosta a nesie nosné laná. Laná prebiehajú spojito alebo sú ukotvené vo vrchole pylóna. Mosty môžu mať jeden pylón alebo viac pylónov. Pylón môže byť súčasťou lanových mostov (visutých mostov, zavesených mostov), extradosových mostov, zdvíhacích mostov a transbordérov. Extradosové mosty majú kratšie pylóny (približne 1/3 – 1/2 výšky pylónov lanových mostov). Namiesto lán majú predpínacie káble. Uhol vedenia predpínacích káblov extradosových mostov nad mostovkou je podstatne menší (na obr. uhol \(\beta\)) ako uhol vedenie nosných lán pri lanových mostov (na obr. uhol \(\alpha\) ). Pylóny môžu mať jeden alebo dva drieky s rôznymi geometriami: A –, H –, I –, U –, Y – tvar, tvar kosoštvorca, tvar obráteného Y, elipsový tvar, atď. Konštrukčný materiál pylóna môže byť oceľ, betón, oceľobetón, resp. kombinácia ocele a betónu, v minulosti aj kameň alebo drevo. Namiesto nosných lán sa v minulosti používali nosné reťaze.

Zverejnené 5. mája 2023.

Pylón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/pylon