prítlak vlakovej brzdy

Text hesla

prítlak vlakovej brzdy — sila pôsobiaca na trecie prvky (brzdové klátiky klátikovej brzdy alebo brzdové obloženie kotúčovej brzdy), spôsobujúca brzdenie železničného koľajového vozidla. Veľkosť prítlaku je daná tlakom vzduchu privádzaného do brzdového valca (maximálne 3,8 bar pri menovitom tlaku sústavy tlakovej brzdy 5 bar), plochou piesta brzdového valca a prevodom brzdového systému pák a ťahadiel (→ prevod brzdy). Prítlak brzdy sa môže meniť, znižuje sa napr. kvôli zabráneniu blokovania kolies (vznik plochých miest na kolesách) buď ručne prestavením páky prestavovača P/L (prázdny/ložený), t. j. zmenou prevodu, na starších nákladných vozňoch, alebo automaticky zmenou tlaku vzduchu prídavným ventilom (regulátor brzdnej sily). Pri vozidlách vybavených protisklzovou ochranou sa prítlak zníži, ak v priebehu brzdenia systém zistí väčší rozdiel v otáčkach kolies jednotlivých náprav, po vyrovnaní otáčok sa prítlak vráti na pôvodnú hodnotu. Časový priebeh zvyšovania prítlaku je závislý od polohy prestavovacej páky režimu brzdenia, v režime G (nákladný) sa prítlak zvyšuje (resp. pri odbrzdení znižuje) pomaly, v režimoch P a R (osobný, rýchlik) sa mení rýchlejšie; → nábeh brzdenia. Pri polohe prestavovača režimu brzdenia R alebo R + Mg (rýchliková brzda) sa prítlak brzdy zvýši pri vyšších rýchlostiach (nad 85 km/h) na dvojnásobok a udrží sa až po klesnutie rýchlosti na 50 km/h.

Zverejnené 13. apríla 2024.

Prítlak vlakovej brzdy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/pritlak-vlakovej-brzdy