Most Slovenského národného povstania

Popis ilustrácie

Pohľad na most Slovenského národného povstania z hradného kopca

Popis ilustrácie

Pohľad na pylón s kaviarňou mosta Slovenského národného povstania

Popis ilustrácie

Schéma mosta Slovenského národného povstania

Text hesla

Most Slovenského národného povstania, skrátene Most SNP — jednopylónový cestný zavesený most oceľovej konštrukcie s vejárovým usporiadaním závesov cez rieku Dunaj v Bratislave. Je jediný most v Bratislave bez podpery v koryte rieky a je najväčším mostom v Slovenskej republike z hľadiska veľkosti rozpätia mosta, t. j. najväčšej vzdialenosti medzi susednými podperami mosta. V rokoch 1993 – 2012 sa nazýval Nový most. Postavený bol v rokoch 1967 – 72 (pre premávku otvorený 29. 8. 1972). Nosná konštrukcia hlavného mostného objektu je vytvorená ako spojitý nosník trojpoľovej nosnej konštrukcie (s rozpätím 74,8 + 303 + 54 m), pričom stredné pole je zavesené na lanách v troch bodoch. Laná sú vedené cez šikmý, 84,6 m vysoký pylón a zakotvené do kotevných blokov. Na vrchole šikmého pylónu je kaviareň kruhového pôdorysu s priemerom 32 m a na jej streche vyhliadková plošina. Most SNP navrhli tímy zo Stavebnej fakulty SVŠT (dnes STU) v Bratislave pod vedením Arpáda Tesára (statik; projektovanie oceľových konštrukcií) a Jozefa Zvaru (statik; návrh betónového základu). Architektmi mostu boli Jozef Lacko, Ladislav Kušnír a Ivan Slameň. Most SNP s rozpätím hlavného poľa 303 m, bol v čase projektovania a začiatku výstavby (v rokoch 1967 až 1969) svetovým rekordérom v kategórii zavesených mostov, v čase otvorenia (v roku 1972) bol štvrtým najdlhším zaveseným mostom na svete a v roku 2014 bol na štvrtom mieste na svete v kategórii zavesených mostov s jedným pylónom a jednou rovinou lanových závesov.

Na bratislavskom predmostí bola v súvislosti s výstavbou mosta zbúraná rozsiahla historická zástavba Vydrice a Podhradia (o. i. zanikla aj Neologická synagóga z rokov 1893 – 94). V roku 2018 bol Most SNP vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Zverejnené 5. mája 2023.

Baláž, I. Most Slovenského národného povstania [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/most-slovenskeho-narodneho-povstania