Lugs, Teodor

Popis ilustrácie

Malá váza, 1962, Slovenská národná galéria

Text hesla

Lugs, Theodor, 7. 9. 1919 Praha – 25. 5. 2000 Bratislava — český sochár pôsobiaci na Slovensku, manžel E. Lugsovej. V rokoch 1938 – 1943 študoval v Prahe na Vysokej škole umeleckopriemyslovej keramiku u H. Johnovej a monumentálne sochárstvo u J. Laudu. Od roku 1948 žil na Slovensku. Známy je ako dlhoročný pedagóg v Škole umeleckého priemyslu v Bratislave (dnes Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru), kde viedol ateliér keramiky v rokoch 1948 – 1979. K jeho žiakom patria keramikári Eva Trachtová, J. Marth, J. Sušienka, Juraj Vojčiak, Ambróz Pajdlhauser, Libuša Čtveráková, Eva Šebová, Vladimír Oravec, Bernardína Lunterová, Drahoslava Mondoková, Lýdia Čepková, Mária Banášová, Igor Balgavý a i.

Menej známa je jeho tvorba. Venoval sa sochárstvu v keramike, kove i dreve, voľnej ateliérovej i úžitkovej keramike, kresbe i maľbe. Pre celú jeho tvorbu, s výnimkou realistických figurálnych diel zo 40. a z 50. rokov 20. stor. (Smútiace ženy, 1951 – 1952), je charakteristická snaha o moderný výraz. Vedome nadväzoval na avantgardy konštruktivisticko-geometricko-abstraktného razenia z 1. polovice 20. stor. Vo svojich najlepších dielach motívy štylizoval a abstrahoval na minimum (Hlava I., II., III., 1964 – 1967). V 50. rokoch 20. stor. sa intenzívnejšie venoval maľbe (Léda s labuťou, 1954). Jeho tvorba kulminovala v 60. rokoch 20. stor. V tom čase vytvoril viaceré monumentálne diela z keramiky (Ženy – vázy, 1962), zo zváraného kovu (Rieka v búrke, 1967) i z dreva (Torzo, 1963). Sochy často vytváral napr. z klincov alebo z rôznych nájdených objektov (ready-made; Tambor, 1964). Bol výrazne ovplyvnený dielom P. Picassa. V 70. a 80. rokoch 20. stor. sa venoval najmä keramike. Používal formy ručne vytočené na hrnčiarskom kruhu, ktoré skladal do kompozícií. Vytváral štylizované figurálne diela (Žena s levom, 1979) a série remeselno-dekoračných predmetov z glazúrovanej terakoty.

Zverejnené 27. apríla 2021.

Lugs, Teodor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/lugs-teodor