lastúra

Text hesla

lastúra, gr. konché — vonkajšia schránka lastúrnikov zložená z dvoch súmerných častí, ktorá chráni mäkké telo živočícha. Steny lastúr sa skladajú z troch odlišných vrstiev: z tenkej vrchnej (periostracum alebo periostrakum), tvorenej zvyčajne organickou látkou chemickým zložením veľmi blízkou chitínu (tzv. konchín), z oveľa hrubšej spodnejšej vrstvy (ostracum alebo ostrakum), tvorenej niekoľkými vrstvičkami jemne kryštalického uhličitanu vápenatého (aragonitu), a z najspodnejšej vrstvy hypostracum (nazývanej aj hypostrakum), dokonale vyvinutej najmä pri škľabkách a korýtkach (pri väčšine druhov býva len slabo naznačená).

Zverejnené 24. júna 2024.

Lastúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/lastura