Lada, Josef

Popis ilustrácie

Josef Lada: Zabíjačka, 1942, Moravská galéria, Brno

Text hesla

Lada, Josef, 17. 12. 1887 Hrusice – 14. 12. 1957 Praha — český ilustrátor, kresliar, karikaturista, maliar, divadelný výtvarník a spisovateľ. V roku 1906 krátko študoval na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe. Od začiatku 20. stor. vytváral ilustrácie a karikatúry pre rozličné periodiká, od 1906 aj ilustrácie detských kníh (ilustroval 121 kníh pre deti). V roku 1911 vydal prvú vlastnú knihu pre deti Moje abeceda. Je považovaný za jedného zo zakladateľov modernej českej rozprávkovej tvorby.

V rokoch 1921 – 40 spolupracoval s vydavateľstvom Melantrich. V roku 1922 vytvoril legendárnu obálku pre zošitové vydanie knihy J. Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1923 – 25 nakreslil ilustrácie pre zošitové vydanie). Ilustroval 197 kníh pre dospelých, kreslil plagáty, obálky, ilustrácie v kalendároch a i. Od začiatku 30. rokov 20. stor. navrhoval aj divadelné výpravy, scény a kostýmy pre Národné divadlo v Prahe (do 1952). V rokoch 1948 – 57 vzniklo na motívy jeho kresieb niekoľko filmov, po roku 1970 aj kreslený animovaný seriál Kocour Mikeš.

Zaoberal sa aj voľnou maliarskou tvorbou. Postupne si vytvoril osobitý štýl charakteristický výraznými líniami, zjednodušením tvarov, jasnou farebnosťou a výtvarnou skratkou hraničiacou s naivným umením. Vo svojej voľnej tvorbe zobrazoval prostredie českého vidieka, najmä žánrové scény. V roku 1942 napísal a ilustroval knihu spomienok Kronika mého života. Bol nositeľom viacerých ocenení.

Zverejnené 4. novembra 2020.

Lada, Josef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/lada-josef