Krošláková, Ivica

Popis ilustrácie

Apparition, 2019

Text hesla

Krošláková, Ivica, 2. 10. 1943 Bratislava — slovenská maliarka, manželka V. Šišoláka. V rokoch 1961 – 1964 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (u J. Mudrocha), 1964 – 1965 na Akadémii výtvarných umení v Prahe, 1965 – 1967 na Akadémii výtvarných umení vo Viedni, 1973 – 1974 postgraduálne scénické výtvarníctvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (u L. Vychodila).

Venuje sa maľbe, kresbe, knižnej ilustrácii, grafickému dizajnu i tvorbe pre architektúru (vytvorila okolo 20 diel pre architektúru). Programovo sa venuje abstraktnému výtvarnému umeniu, výnimočne (v niektorých dielach) aj s figurálnymi presahmi. Pre jej tvorbu v rozličných médiách bol východiskom informel a gestická maľba. Od nich prešla k autorským prístupom a technikám charakteristickým bohatstvom štruktúr, výrazným gestom, vrstvením, presahovaním plošných a plastických zložiek i uplatnením princípov koláže a asambláže. Využíva aj netradičné výtvarné prostriedky a postupy, kaligrafické prvky i citáciu a autocitáciu. Jej diela majú výrazné expresívne kvality a vyznačujú sa rovnováhou obsahu a formy, lyrickou atmosférou i osobitou poetikou (Úsvit, 1978; Upálenie intelektuálky, 1988; Odkrývanie pyramíd, 1989; Modrá ikona, 1999; Jazero, 2001; Metelica, 2007; Jazero, 2013).

Je členkou viacerých medzinárodných umeleckých združení a spolkov, napr. IAWA – Medzinárodné združenie ženských umelkýň; InTakt a arteMIX so sídlom vo Viedni a Salon d’automne (Jesenný salón) v Paríži. Venuje sa aj organizačnej činnosti, pôsobila ako predsedníčka združenia Gerulata (1996 – 2001) a zástupkyňa výtvarníkov vo Fonde výtvarných umení (1992 – 2001). Je nositeľkou viacerých slovenských i zahraničných ocenení (Cena M. Benku, 2003).

Zverejnené 27. apríla 2021.

Krošláková, Ivica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kroslakova-ivica