Krafft, Johann Peter

Popis ilustrácie

Rozlúčka s vojakom, 1813, Österreichische Galerie Belvedere, Viedeň

Text hesla

Krafft [kraft], Johann Peter, 15. 9. 1780 Hanau, Hesensko, Nemecko – 28. 10. 1856 Viedeň — nemecko-rakúsky maliar. V rokoch 1790 – 99 študoval na kresliarskej akadémii v Hanau u J. H. W. Tischbeina a 1799 – 1801 na viedenskej akadémii (dnes Akadémia výtvarných umení vo Viedni) u H. F. Fügera. V rokoch 1802 – 04 absolvoval študijný pobyt v Paríži, kde ho ovplyvnila tvorba J. L. Davida a F. P. S. Gérarda. Od roku 1804 žil vo Viedni, pôsobil ako portrétista a autor malieb s mytologickými námetmi. V roku 1807 sa podieľal na výzdobe apartmánov rakúskej cisárovnej Márie Ludoviky v Hofburgu. V roku 1808 absolvoval študijný pobyt v Ríme. Od roku 1813 pôsobil na viedenskej akadémii, v rokoch 1823 – 28 pôsobil ako mimoriadny profesor historickej maľby.

Jeho tvorba bola ovplyvnená idealizovaným heroickým klasicizmom a francúzskou historickou maľbou 1. polovice 19. stor., od ktorých prešiel až k realizmu biedermeierovského obdobia (najvýznamnejšie dielo Rozlúčka domobranca s rodinou, 1813; slúžilo ako vzorová práca na začiatku vývoja žánrovej maľby biedermeiera). Mal silný zmysel pre detail a pre náročné figurálne kompozície, v ktorých reflektoval súdobý kolorit. Na väčšine svojich diel namaľovaných po roku 1812 zobrazil historické námety odrážajúce významné súdobé udalosti, centrálnu pozíciu na jeho obrazoch už nezaujímali len vysokopostavené osobnosti, ale aj jednoduchí ľudia. V rokoch 1817 – 19 vytvoril monumentálne maľby pre Sieň slávy dnes už neexistujúcej Invalidovne vo Viedni (Invalidenhaus; Bitka pri Asperne 1809; Bitka pri Lipsku 1813). V rokoch 1820 – 25 namaľoval pre novovzniknuté Národné múzeum v Pešti (dnes Maďarské národné múzeum v Budapešti) monumentálny cyklus s témami z uhorských dejín (realizované len 2 diela – Korunovanie Františka I. za uhorského kráľa v Budíne 1792, 1823, a Útok Mikuláša Zrínskeho pri obrane Szigetváru 7. 9. 1556, 1825). V 20. rokoch 19. stor. získal viaceré objednávky z cisárskeho dvora, napr. na výzdobu audienčnej sály v ríšskej kancelárii v Hofburgu (dielo Návrat Františka I. zo snemu v Bratislave v roku 1809, 1828 – 32). Vytváral aj portréty. Mnohé jeho diela boli spracované a šírené aj v grafických verziách.

V roku 1828 bol vymenovaný za riaditeľa cisárskej galérie a za hlavného správcu paláca Belvedér vo Viedni. Následne sa intenzívne venoval činnostiam súvisiacim s pamiatkovou starostlivosťou a s reštaurovaním zbierok i obnove parkového areálu. Patril k najvýznamnejším osobnostiam umeleckého života 1. polovice 19. stor. vo Viedni a bol pokladaný za odborníka v oblasti pamiatkovej starostlivosti. Bol spoluzakladateľom viedenského umeleckého spolku Wiener Kunstverein (1830).

Zverejnené 24. augusta 2023.

Krafft, Johann Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/krafft-johann-peter