kovová väzba

Text hesla

kovová väzba — typ chemickej väzby, ktorá je úplne delokalizovaná v priestore. V štruktúre kovu každý atóm stráca jeden alebo viac elektrónov a mení sa na katión. Uvoľnené elektróny sa voľne pohybujú v rámci celého objemu kovu. Väzba vzniká ako vzájomné priťahovanie všetkých elektrónov a katiónov. Alternatívny opis kovovej väzby pomocou tzv. pásového modelu spočíva v predstave, že kov je vlastne obrovskou molekulou s veľkým počtom atómových orbitálov, ktoré sa prekrývajú a vytvárajú molekulové orbitály rozprestierajúce sa v celej štruktúre kovu. Molekulové orbitály sa vzhľadom na svoju veľmi blízku energiu zlievajú do energetických pásov. Pásový model sa používa na opis kovovej väzby kovových i nekovových tuhých kryštalických látok. Pri kovoch je energetický rozdiel medzi najvyšším obsadeným pásom a najnižším neobsadeným pásom malý, prípadne sa tieto pásy prekrývajú. To umožňuje voľnú pohyblivosť elektrónov, ktoré zabezpečujú elektrickú vodivosť a podmieňujú aj iné vlastnosti kovov.

Zverejnené 21. júla 2022.

Kovová väzba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kovova-vazba