Kotík, Pravoslav

Text hesla

Kotík, Pravoslav, 1. 5. 1889 Slabce, okres Rakovník – 14. 1. 1970 Praha — český maliar, grafik a ilustrátor. V rokoch 1908 – 12 študoval na Uměleckoprůmyslovej škole v Prahe, pôsobil ako učiteľ na viacerých stredných školách. V rokoch 1916 – 20, 1928 – 30 a od 1947 bol členom Spolku výtvarných umělců Mánes, 1921 – 24 Uměleckej besedy v Prahe, 1924 založil (spolu s K. Holanom, M. Holým a Karlom Kotrbom) Sociálnu skupinu. V ranej tvorbe bol ovplyvnený fauvizmom a expresionizmom (Modrý koník, 1919). Maľoval najmä figurálne kompozície ovplyvnené kubizmom a neoklasicizmom, ktoré boli charakteristické i poetizmom a monumentálnymi formami (Blúdenie, 1939 – 40; Staré ženy, 1944). Venoval sa aj grafike, nástennej maľbe, tvorbe vitráží a gobelínov a ilustrácii.

Zverejnené 26. apríla 2022.

Kotík, Pravoslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kotik-pravoslav